Om Cykelforum

Cykelforum er opstået på baggrund af en henvendelse fra kommunens cykelhandlere. De mente, at cykling skulle på dagsordenen og prioriteres politisk. Det var kommunens politikere med på, da cykling er en fortrinlig investering for kommunerne. Sønderborg Kommune tog den allerede udarbejdede cykelhandleplan frem og indskrev det i et kommissorium for ”Bæredygtig Transport”.

Bæredygtig Transport

”Bæredygtig Transport” er en intern, tværfaglig projektgruppe der, udover at assistere Cykelforum, også skal sikre, at der er sammenhæng mellem og overblik over alt, hvad der rører sig i forhold til cyklisme i kommunen. Blandt de første opgaver som gruppen løste var, at arrangere en begivenhed, hvor Cykelforum kunne etableres.

Cykelforum blev etableret den 23. maj 2017 på Alsion.

Det blev aftalt, at Cykelforum skulle bestå af:

  • Cykelhandlere
  • Cykelklubber
  • (cykel)pendlerklubber
  • Landsbylaugene
  • Visit Sønderborg
  • ProjectZero
  • Sønderborg Kommune.

Vi forventer på sigt, at samarbejdet og indsatserne er relevante for mange parter, herunder andre forvaltninger og afdelinger i Sønderborg Kommune.

Har du en god idé til et cykelprojekt?

Hvis du ligger inde med en god idé til, hvad vi i Cykelforum kan arbejde med inden for cykling og cyklisme, så cykel ind på vores idékasse og send os din idé. Vi takker på forhånd for alle forslag.