Alt for få cykler i skole og på arbejde

Cyklisme: For få cykler i Sønderborg kommune mange gode hensigter og cykelstianlæg til trods, og det skal der nu gøres noget ved for at opfylde ambitiøs cyklismemålsætning. Læs artiklen...